بسمه تعالی

تجزیه و تحلیل و طراحی استاندارد مشاغل

همکار محترم
با سلام
با توجه به نقش تجزیه و تحلیل و طراحی استاندارد مشاغل در فرایندهای توسعه مدیریت منابع انسانی و الزامات جهت گیری استراتژیک برنامه های توسعه سرمایه های انسانی سازمان، خواهشمند است با توجه به شناختی که نسبت به هر یک از مشاغل دارید فرم های زیر را تکمیل نمایید.
در فرایند تکمیل اطلاعات به موارد زیر توجه نمایید:

  1. اطلاعات درج شده در هر قسمت بایستی متناسب با عنوان آن شغل باشد نه فردی که در حال حاضر متصدی آن شغل است.
  2. برای شروع  از قسمت اول اقدام به ثبت اطلاعات نموده و در انتهای هر قسمت با کلیک بر روی دکمه ثبت اطلاعات (در انتهای هر فرم) مجدد به صفحه حاضر هدایت خواهید شد و می توانید برای ادامه قسمت بعدی را انتخاب کرده و اطلاعات لازم را درج نمایید.
  3. لازم است در ابتدای هر قسمت عنوان شغل و کد مربوطه را مجدد وارد نمایید لذا توجه شود که کد های وارد شده در همه قسمت ها برای یک شغل دقیقاً یکسان باشد.
  4. از آنجاییکه اطلاعات درج شده فقط زمانی ذخیره می گردد که فرم مربوطه بطور کامل تکمیل شده و در انتهای فرم کلید ثبت اطلاعات کلیک شود لذا زمانی که هر قسمتی را انتخاب کردید تا تکمیل کامل اطلاعات همان قسمت از سیستم خارج نشوید.

 قسمت(1) : اطلاعات پايه اي شغل و شرح وظايف

توضيح: اين قسمت شامل مشخصات شغل، تعريف شغل، شرح وظايف، دفعات تكرار، اهميت ، پيچيدگي و حجم وظايف مي باشد.  

شروع

قسمت(2) : مسئوليت ها و شرايط كاري

توضيح: اين قسمت شامل مسئوليت هاي شغلي، دامنه ارتباطي، مخاطرات شغلي، تجهيزات، ويژگي هاي جسمي  وفكري مي باشد.  

شروع

قسمت(3) : شرايط احراز و توانمندهاي مورد نياز

توضيح: اين قسمت شامل شرايط احراز پايه اي ، دانش و مهارت هاي عمومي ، زبان، مقررات، كامپيوتر و مهارتهاي اختصاصي مي باشد.  

شروع

قسمت(4) :  ويژگي هاي عملكردي و روانشناختي

 توضيح: اين قسمت شامل شاخص هاي ارزيابي ابعاد رفتاري، عملكردي، اختصاصي و ويژگي هاي روانشناختي مشاغل مي باشد.

شروع

والسلام
از دقت نظري كه داشتيد بسيار سپاسگزاريم.